Per a la fertilitat

El mètode EUTOKIA PART FELIÇ facilita sessions per a dones que volen quedar-se embarassades, tant en SESSIONS INDIVIDUALS com amb el cicle de sessions “RESPIRACIÓ PER A LA FERTILITAT”.

La coordinació de la respiració és un mecanisme bàsicament involuntari, i per a millorar la seva plena eficiència podem procedir a través de control conscient a retornar al nostre ritme natural de respiració.

El moviment del diafragma és un massatge als nostres òrgans interns (estómac, intestins, pàncrees, fetge, melsa, ronyons, úter, …) i així ajudar a calmar la tensió al voltant d’aquests òrgans.

La nostra respiració respon naturalment i espontàniament a cada pensament o sensació. El sistema respiratori i el sistema nerviós estan íntimament relacionats, i alhora, el sistema endocrí o hormonal està íntimament lligat amb el sistema nerviós.

En les sessions tractarem:

  • Moviment del diafragma i dels músculs accessoris a la respiració
  • Consciència de la tridimensionalitat del tors
  • Com la respiració proporciona un massatge visceral i estimula els òrgans
  • Com exhalar aire atrapat en els pulmons
  • Respiracions que ens estimulin a recuperar el seu ritme natural
  • Respondre de forma conscient, integrada i coordinada a un estímul
  • El pensament conscient com a vehicle per preveure i canviar patrons de moviment ineficaços
  • Assoliment de fins. Respostes habituals a un estímul

Seran sessions bàsicament vivencials, de manera que us aconsellem venir amb roba còmoda. Us recomanem evitar menjars copiosos abans de la classe.

Veure “Calendari d’activitats programades” per detall de dates i horaris.

Whatsapp-icon 675 524 628        mail icon eutokia@gmail.com      facebook facebook/eutokia