Enllaços

Embaràs, Part i Criança:

Tècnica Alexander:

  • atsqp.org  (Ilana Machover, creadora EUTOKIA, Londres)
  • APTAE (Associació de Professors de la Tècnica Alexander a Espanya)
  • STAT (Society of Teachers of the Alexander Technique)
  • ATAS (Alexander Technique worldwide.com)
  • www.altevi.com (Tècnica Alexander i Visió)
  • www.estudifmalexander.com (Escola de formació de professors de tècnica Alexander-Barcelona)
  • www.tatbcn.eu (Escola de formació de professors de tècnica Alexander-Terrassa-Barcelona)